Mitä avioero harkinta-ajan jälkeen käytännössä tarkoittaa?

Kun avioeroa ensimmäisen kerran käsitellään tuomioistuimessa, asian käsittely lykätään toistaiseksi. Tämän jälkeen tuomioistuimen on tuomittava puolisot avioeroon, kun kuuden kuukauden harkinta-aika on kulunut umpeen ja puolisot yhdessä vaativat tai toinen heistä vaatii, että puolisot tuomitaan avioeroon. Jos ns. toisen vaiheen avioerohakemusta ei kuulu vuoden sisään harkinta-ajan alkamisesta, avioeroasia raukeaa.

Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta kuuden kuukauden harkinta-ajan kuluttua on tehtävä samalla tavoin kuin pantaessa avioeroa koskeva asia vireille eli kirjallisella hakemuksella, josta ilmenee hakija/hakijat allekirjoituksineen ja vaadittava toimenpide. Harkinta-aika kuluu molempien puolisoiden hyväksi riippumatta siitä, kumpi puolisoista on avioeron vireille laittanut. Tämä tarkoittaa sitä, että myös se puolisoista, joka ei ole avioeroa vireille laittanut, saa hakea lopullista avioeroa harkinta-ajan jälkeen.

Jos avioeroa koskeva asia on pantu vireille puolisoiden yhteisellä hakemuksella, kuuden kuukauden harkinta-aika alkaa kulua siitä, kun yhteinen hakemus jätettiin tai saapui tuomioistuimelle. Jos taas hakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun hakemus on annettu toiselle puolisolle tiedoksi. Hakemuksen tiedoksiantamisesta huolehtii tuomioistuin.

Avioeroasia raukeaa, jos vaatimusta avioeroon tuomitsemisesta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. Avioeron saaminen edellyttää tällöin uutta avioerohakemusta ja uuden harkinta-ajan odottamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.