Milloin voidaan turvautua yleiseen elatustukeen?

Jos elatusvelvollinen ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen oikeus riittävään elatukseen turvataan julkisista varoista. Tätä yhteiskunnan maksamaa elatusmuotoa kutsutaan elatustueksi.

Lapselle maksettu elatustuki peritään maksun laiminlyöneeltä elatusvelvolliselta takaisin. Elatustuen tarkoituksena on turvata lapsen elatus, ei auttaa maksuvaikeuksissa olevaa elatusvelvollista. Joissakin tapauksissa elatusvelvollinen voi kuitenkin saada vapautuksen takaisinmaksusta. Tällöin maksamisen laiminlyönnin syy on oltava maksuvaikeudet, jotka johtuvat esimerkiksi sairaudesta tai työttömyydestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.