Säilyykö oikeus lakiosaan, jos perittävän elinaikana hyväksyy testamentin?

Rintaperillinen ei ennakkoluopumisen seurauksena menetä lakiosaansa. Oikeus lakiosaan säilyy, jos perillinen ei ole saanut siitä kohtuullista vastiketta sen jälkeen kun on perinnöstä perittävän elinaikana luopunut. Oikeus lakiosaan kuitenkin menetetään, jos perinnöstä ennakkoon luopuvan perillisen puoliso tai jälkeläiset saavat lain tai testamentin nojalla lakiosaa vastaavan omaisuuden.

Perittävän elinaikana lakiosasta ei voi sitovasti luopua. Käytännössä saattaa vain olla epätietoisuutta siitä, onko luopuja saanut riittävää hyvitystä, kohtuullista korvausta lakiosastaan. Jos jotain korvausta on saatu ja luopuja on esim. lahjanluonteisen kaupan kauppakirjassa ilmoittanut saaneensa osuutensa tulevasta jäämistöstä, on lähdettävä siitä, että lakiosaa vastaava kohtuullinen korvaus on myös saatu. Ainoastaan oleellinen perittävän varallisuuden kasvu luopumisen jälkeen voi oikeuttaa perillisen vaatimaan lisäkorvausta lakiosastaan.

Jos lakiosaa vastaavaa kohtuullista korvausta ei lakiosaan oikeutetulle luopujalle makseta, on luopujaperillinen kuolinpesän osakas. Hän voi vaatia lakiosaansa tai puuttuvaa osaa siitä viimeistään perinnönjaossa. Perillisen ei kuitenkaan ole pakko vaatia lakiosaansa enää perittävän kuoltua. Lakiosasta luopumista ei katsota verotuksessa lahjaksi luopujalta muille perillisille.

Nopeaa apua lakiasioihin.