Voinko luopua perinnöstä, vaikka olen konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena?

Tehokas perinnöstä luopuminen oikeaan aikaan saa suojaa luopujan velkojia vastaan. Perintöön liittyvillä seikoilla on niin henkilökohtainen luonne, että perinnöstä luopumisen sääntelyssä on kiinnitetty huomiota perittävän oletetulle tahdolle. Voidaan olettaa, että perittävä ei halua hänen jäämistönsä menevän perillisten velkojien hyväksi.

Sekä konkurssissa että ulosottomenettelyssä on pääsääntönä se, että ennen konkurssin alkua tai ulosmittausta tehty luopuminen perinnöstä saa suojaa velkojia vastaan, jos luopuminen on tehty oikein eli perintöön ennen luopumista ryhtymättä.

Konkurssissa oleva velallis-perillinen voi luopua perinnöstä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta konkurssin kestäessäkin. Ulosotossa sääntö näyttäisi olevan se, että luopuminen ei ole enää velkojien vahingoksi ulosoton alettua mahdollista.

Nopeaa apua lakiasioihin.