Onko perinnöstä luopuminen tehtävä kirjallisesti?

Perinnöstä luopuminen on perintökaaren mukaan tehtävä kirjallisesti. Perillisten keskinäisissä suhteissa suullinenkin luopuminen voi muodostua sitovaksi. Luopumisen suhde perintöverotukseen ja luopujan velkojiin kuitenkin edellyttää kirjallista muotoa. Verottaja ei tunnusta luopumista tapahtuneen, ellei sitä ole tehty kirjallisesti. Vasta kun kirjallinen luopumisilmoitus on saatu, arvioidaan sitä, onko todettu luopuminen vero-oikeudellisesti tehokas. Tehoton luopuminen aiheuttaa luopujalle perintöveroseuraamuksen luopumisesta huolimatta.

Kirjallisuusvaatimus edellyttää asiakirjaa/paperia, johon kirjoitus on tehty. Allekirjoitus on myös yleisesti tunnustettu kirjallista muotoa vaativan oikeustoimen pätevyyden edellytys. Se on osoitus lopullisesta sitoutumisesta oikeustoimeen.

Luopumisilmoituksen todistamista ei vaadita, koska sitä ei säännöksessä erikseen mainita. Laissa ei ole eroteltu luopumista kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta. Muotovaatimuksen voidaan siis katsoa olevan sama kaikissa perinnöstä luopumistilanteissa. Yksinkertainen luopujan allekirjoittama kirjallinen luopumisilmoitus riittää.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.