Mitä tarkoittaa perintöön ryhtyminen?

Perillisen on lain mukaan otettava kuolinpesä hoitoonsa ja hallintaansa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perillisen myös edellytetään osallistuvan perunkirjoitukseen. Lakimääräisiin jäämistöä koskeviin toimiin ryhtyminen tai niihin osallistuminen ei yksistään sulje pois tehokkaan eli verottoman perinnöstä luopumisen mahdollisuutta; perintöön ei edellä mainituilla toimilla ole ryhdytty.

Jos jonkun perillisen katsotaan toimillaan tai käyttäytymisellään jo ryhtyneen perintöön, ei hän voi enää tehokkaasti perinnöstä luopua. Perintöön ryhtymisessä ovat tunnusomaisia toimet, joista ilmenee vastaanottotahto. Näin ollen mikä tahansa jäämistöön liittyvä toimi, jos siitä ilmenee vastaanottotahto, voidaan tulkita perintöön ryhtymiseksi.

Eri henkilöiden kohdalla perintöön ryhtymistoimia voidaan arvostella eri tavalla. Varsinkin lesken kohdalla pesään ryhtymistä arvostellaan lievemmin kuin muiden perillisten kohdalla, koska leski ei useinkaan voi välttyä olemasta tekemisissä jäämistön kanssa.

Kuolinpesän osakkaan kannalta perintöön ryhtymisessä on kysymys oikeastaan vain siitä, että hän on alkanut käyttää perintösaannon tai sen osan omistajalle kuuluvia oikeuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.