Voinko myydä perintöosuuteni jo ennen perinnönjakoa?

Perillisellä ja testamentin saajalla on perittävän kuoltua oikeus luovuttaa perintöosuutensa toiselle. Kaupankäynti elossa olevan henkilön jäämistöllä on sen sijaan kielletty ja sitä koskeva sopimus on pätemätön. Perinnön luovutus on tehtävä kirjallisesti.

Luovutus voidaan tehdä ennen tai jälkeen perinnönjaon. Ennen perinnönjakoa luovutus sisältää osuuden perittävän kuolinpesään. Osuus täsmentyy myöhemmin perinnönjaossa. Luovutuksen saajasta ei tule kuolinpesän osakasta vaan osakkuus säilyy perinnön luovuttajalla. Luovutuksen saajalla on kuitenkin eräitä osakkaalle kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi oikeus hakea pesänselvittäjää ja pesänjakajaa.

Perinnönjakoon luovutuksen saajaa ei lähtökohtaisesti tarvitse kutsua eikä hänen allekirjoitusta perinnönjakokirjassa tarvita. Perintöosuutensa luovuttajan tulisi osakkuutensa säilyttäneenä perinnönjakoon osallistua ja perinnönjakokirja allekirjoittaa, ellei hän perintöosuuden luovutusasiakirjassa samalla ole valtuuttanut luovutuksen saajaa osallistumaan puolestaan perinnönjakoon ja perinnönjakokirjaa allekirjoittamaan. Perinnönluovutusasiakirja tulisi tällöin ottaa perinnönjakokirjan liitteeksi. Luovuttaja voi valtuuttaa myös jonkun muun kuin luovutuksen saajan puolestaan perinnönjakoon.

Perinnönluovutuksesta on erotettava luopuminen perinnöstä, joka tarkoittaa luopumista perinnöstä siihen ryhtymättä ja luopujan perintöosan saajaa määräämättä. Luopuminen on kuolinpesästä vetäytymistä ja luopujan perintöosuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti niinkuin luopujaa ei elossa olisikaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.