Rikosasian käsittelyn julkisuus on osa julkisuusperiaatetta. Käsittelyn julkisuudella tarkoitetaan tässä vain käsittelyn yleisöjulkista osaa. Yleisöjulkisuus koskee vain asian suullista käsittelyä. Tällaisia käsittelyjä ovat pääkäsittely, valmisteluistunto, katselmus ja muu oikeudenkäyntitilaisuus, jossa asianosaisellakin on oikeus olla läsnä tai jossa kuullaan jotakuta henkilökohtaisesti.

Suullinen käsittely on pääsääntöinen menettely esim. käräjäoikeudessa. Yleisöjulkisuus voi toteutua vain siten, että istunnot pidetään saleissa, joihin on yleisöllä vapaa pääsy. Yleisö voi tutustua käsiteltäviin juttuihin salien ovissa olevista juttulistoista. Jutusta ilmenee käsiteltävän asian perustiedot ja ratkaisukokoonpano.

Rikosasian käsittelyn julkisuus ei koske…

Käsittelyn julkisuus ei ulotu asian kirjalliseen valmisteluvaiheeseen, eikä muuhunkaan valmisteluun tai kansliakäsittelyyn, jossa asianosaisella ei ole läsnäolo-oikeutta. Esim. katselmuksen julkisuutta voi myös rajoittaa katselmuksen kohteen nauttima kotirauhan suoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.