Rikosasian pääkäsittelyn peruuttaminen on tehtävä jos pääkäsittelyn toimittamiselle havaitaan este. Tällöin määrätään uusi käsittelypäivä. Peruuttaminen voi johtua mm. siitä, että haasteita tai kutsuja ei ole saatu toimitettua.

Rikosasian pääkäsittelyn peruuttaminen

Pääkäsittely on peruutettava jos syyttäjä on jäänyt pois tai vastaaja on jäänyt pois, eikä asiaa sen laadun vuoksi voida käsitellä vastaajan läsnäolematta. Pääkäsittely on myös peruutettava jos avustaja ei ole saapuvilla, eikä vastaajalle saada uutta avustajaa.

Myös asianomistajan poissaolo estää asian käsittelyn, jos asianomistajaa on ollut tarkoitusta kuulla henkilökohtaisesti. Samoin todistajan tai asianomistajan poissaolo on este.

Pääkäsittelyä ei voida myöskään toimittaa, jos asianosainen haluaa esittää uuden tärkeän seikan tai uuden todisteen. Vastapuolen on saatava tilaisuus perehtyä tähän.

Nopeaa apua lakiasioihin.