Tutkinnanjohtajalla on oikeus hankkia tarvittaessa asiantuntijalausuntoja. Asiantuntija on aina jonkun alan erityisosaaja, kuten esimerkiksi lääkäri tai insinööri. Asiantuntijalta voidaan saada vastaus esimerkiksi kysymykseen, onko väitetty tapahtuma fyysisesti mahdollista. Asiantuntijana ei saa toimia se, joka on asiaan tai asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.