Rikoksen johdosta suoritettava esitutkinta toimitetaan laissa säädetyllä tavalla. Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, mikäli sille tehdyn ilmoituksen perusteella, tai muuten, on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut. Esitutkinnan käynnistämiseen riittää siis jo se, että ”on syytä epäillä” rikoksen tapahtuneen. Myöhemmässä vaiheessa syytekynnyksen ylittyminen ja henkilön tuomitseminen vaatii vahvempaa todennäköisyyttä tapahtuneista. Näin ollen esitutkinta on aloitettava jo pelkän epäilyn perusteella silloinkin, kun mitään vahvaa näyttöä rikoksen tapahtumisesta ei ole. Esitutkinnan aikana poliisi pyrkii hankkimaan lisää näyttöä siitä, että rikos on tapahtunut.

Nopeaa apua lakiasioihin.