Esitutkinnan toimittaa lähtökohtaisesti poliisi, ellei erikseen ole toisin säädetty. Siitä, mille yksikölle poliisissa esitutkinta kuuluu, on säädetty ja määrätty erikseen.

Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtajana on laissa määritelty pidättämiseen oikeutettu virkamies. Erityisestä syystä saa tutkinnanjohtajana olla poliisin toimittamassa esitutkinnassa rikosylikonstaapeli tai ylikonstaapeli ja muun viranomaisen toimittamassa esitutkinnassa virkamies, jolle tämä oikeus on lailla erikseen annettu. Sellaisen rikoksen, jota epäillään poliisin tekemäksi, esitutkintaa johtaa kuitenkin aina virallinen syyttäjä, lukuun ottamatta rikesakkoasiana ja rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltäviä asioita.

Nopeaa apua lakiasioihin.