Mitä epäillystä ja hänen kuulustelemisestaan säädetään, sovelletaan vastaavasti oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä myös oikeushenkilön lakimääräiseen toimielimeen taikka muuhun oikeushenkilön johtoon kuuluvaan edustajaan ja hänen kuulustelemiseensa sellaisessa asiassa, jossa voidaan vaatia oikeushenkilön tuomitsemista yhteisösakkoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.