Kun jotakuta voidaan epäillä syylliseksi rikokseen, on poliisin ilmoitettava sille tutkittavaksi tulleesta rikosasiasta syyttäjälle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli asia on yksinkertainen. Poliisin on syyttäjän pyynnöstä toimitettava esitutkinta taikka lisätutkimuksia, sekä noudatettava syyttäjän esitutkinnan tavoitteiden turvaamiseksi antamia määräyksiä. Esitutkintaviranomaisen on lisäksi ilmoitettava syyttäjälle sellaisista rikosasioista, joista tämä on erikseen pyytänyt ilmoittamaan.

Asianosaisen pyytämistä tutkintatoimenpiteistä päättää esitutkinnan aikana tutkinnanjohtaja, ottaen huomioon syyttäjän kanta asiassa. Kun asia on siirretty syyttäjälle, päättää kyseisistä toimista syyttäjä.

Nopeaa apua lakiasioihin.