Mikäli esitutkinnassa läsnä olevalle henkilölle ilmaistaan muita kuin häntä itseään tai hänen päämiestään koskevia tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ole ennestään hänen tiedossaan, voi tutkinnanjohtaja kieltää häntä ilmaisemasta niitä sivullisille esitutkinnan aikana. Edellytyksenä kiellon antamiselle on se, että tällaisten seikkojen ilmitulo tutkinnan aikana voi vaikeuttaa rikoksen selvittämistä taikka aiheuttaa vahinkoa tai haittaa asianosaisille tai muille.

Kielto on annettava saajalleen todisteellisesti kirjallisena tiedoksi. Kiellossa on mainittava ne seikat, joita asianomaista kielletään ilmaisemasta, sekä kiellon voimassaoloaika ja seuraukset kiellon rikkomisesta.

Kielto voidaan antaa asianosaisen edustajalle ja avustajalle silloinkin, kun hän ei ole ollut läsnä tutkinnassa. Kielto on voimassa enintään kolme kuukautta kerrallaan.

Kiellon rikkominen käsitellään salassapitorikoksena tai salassapitorikkomuksena. Rangaistuksena kiellon rikkomisesta on lähtökohtaisesti sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.