Yksinkertaisissa ja selvissä asioissa on mahdollista toimittaa niin sanottu suppea esitutkinta, mikäli teosta ei yleisen rangaistuskäytännön mukaisesti ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa. Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen johdosta saadaan toimittaa suppea esitutkinta ainoastaan silloin, mikäli asia käsitellään rikesakkoasiana tai rangaistusmääräysmenettelyssä.

Suppeassa esitutkinnassa ei ole tutkinnanjohtajaa. Kuulustelukertomukseen merkitään ainoastaan kuulusteltavan lausuman pääsisältö, joka voidaan kirjata kuulustelupöytäkirjan sijasta muuhun asiakirjaan.

Suppea esitutkinta saadaan toimittaa noudattamatta säännöksiä velvollisuudesta informoida epäiltyä oikeudestaan avustajaan, sekä ilman esteetöntä todistajaa kuulusteluissa, sekä ilman muuta avustajaa kuulusteluissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.