Saanko ottaa kiinni rikoksentekijän?

Lain mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Kaikilla on myös oikeus ottaa kiinni se, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava. On silti muistettava, että kenellä tahansa ei ole oikeutta säilyttää kiinniotettua, vaan kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle.

Jos kiinniotettava tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin. Mahdollisten voimakeinojen tulee olla kiinnioton kannalta tarpeellisia, eikä minkäänlaisia ylilyöntejä voimakeinojen käytön suhteen sallita.

Nopeaa apua lakiasioihin.