Mitä eroa on kiinniotolla, pidätyksellä ja vangitsemisella?

Poliisi saa ottaa kiinni henkilön, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Lisäksi poliisi saa ottaa kiinni henkilön, jos pidättämisen edellytykset ovat olemassa, mutta pidätysmääräystä ei ehditä heti hankkia. Kiinniotosta ja pidätyksestä vastaa poliisi. Ne ovat lyhytkestoisempina lievempiä pakkokeinoja kuin vangitseminen. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat poliisien lisäksi virallinen syyttäjä sekä tullihallituksen ja rajavartiolaitoksen virkamiehet.

Kiinniotto saa kestää maksimissaan 12 tuntia. Jotta kiinniotto voi jatkua yli 12 tuntia, on oltava edellytykset kiinniotetun henkilön pidättämiseksi. Kun kiinniotosta on kulunut 24 tuntia, kiinniotettu henkilö on joko päästettävä vapaaksi tai pidätettävä.

Kun henkilö on pidätettynä, vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on esitettävä kolmantena (3) päivänä pidätyksestä ennen kello kahtatoista. Jos vangitsemisvaatimusta ei tällöin esitetä, pidätetty on vapautettava. Pidätetty on vapautettava viipymättä, jos pidättämisen edellytykset lakkaavat. Epäillylle on aina viipymättä ilmoitettava kiinni ottamisen tai pidättämisen syy.

Poliisin suorittamasta kiinniotosta on erotettava ns. yleinen kiinniotto-oikeus, jonka nojalla kansalainen voi ottaa kiinni henkilön, jonka pidättämisestä tai vangitsemisesta on määrätty, tai henkilön joka tavataan verekseltä tai pakenemasta rikoksen teon jälkeen.

Vankeusuhkaisiin rikoksiin syyllistyneiden lisäksi yleinen kiinniotto-oikeus käsittää lievän pahoinpitelyn, näpistyksen, lievän kavalluksen, lievän luvattoman käytön, lievän moottorikulkuneuvon käyttövarkauden, lievän vahingonteon ja lievän petoksen. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle.

Vangitseminen on ankarin pakkokeino ja siitä päättää tuomioistuin. Vangitsemisen edellytykset ovat samat kuin pidätyksen. Vangitsemisasian yhteydessä tuomioistuin päättää, mihin mennessä syyte vangittua vastaan on viimeistään nostettava. Vangitseminen jatkuu, kunnes toisin päätetään. Vangitsemisasia on käsiteltävä uudelleen kahden viikon välein, jos rikoksesta epäilty sitä vaatii.

Nopeaa apua lakiasioihin.