Tarvitsetko lähestymiskieltoa?

Suomessa on voimassa lähestymiskieltolaki. Sen tarkoituksena on suojata henkilöä hänen henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvalta rikokselta tai tällaisen rikoksen uhalta. Lähestymiskieltoa käytetään useinmiten esimerkiksi mustasukkaisuustilanteiden tai muiden vastaavien tilanteiden kohdalla. Henkilö, joka määrätään lähestymiskieltoon ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä. Myös yhteydenottoyritys on kiellettyä.

Joskus uhkaava tilanne saattaa kärjistyä niin kovasti, että on syytä määrätä laajennettu lähestymiskielto. Tällaiseen kieltoon määrätty henkilö ei saa oleskella tietyllä alueella, suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai erikseen määrätyn edellisiä vastaavan paikan läheisyydessä. Tietysti on selvää, ettei henkilö saa tällöin ottaa myöskään yhteyttä suojattavaan henkilöön.

Käräjäoikeus voi määrätä lähestymiskiellon enintään vuodeksi kerrallaan. Lähestymiskiellon jatkaminen vaatii aina asian uutta tuomioistuinkäsittelyä. Mikä kieltoon määrätty rikkoo lähestymiskieltoa, niin suojattu henkilö voi turvautua poliisin apuun. Poliisi voi tällöin kuljettaa kiellon alaisen kuulusteltavaksi. Lähestymiskielto ei kuitenkaan koske yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia.

Nopeaa apua lakiasioihin.