Mitä pakkokeinoja rikoksesta epäiltyyn voidaan kohdistaa?

Erilaisia pakkokeinoja käytetään rikosten selvittämisen tai oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Rangaistusten täytäntöönpano saattaa myös edellyttää pakkokeinojen käyttämistä. Poliisilla on rikoksesta epäillyn kiinniottamisen ja pidättämisen lisäksi oikeus suorittaa kotietsintä, tehdä takavarikko ja ottaa sormenjälkiä tai dna-tunnisteita.

Muista pakkokeinoista päättää yleensä käräjäoikeus. Näihin kuuluvat muun muassa rikoksesta epäillyn vangitseminen, matkustuskielto ja hukkaamiskielto.

Nopeaa apua lakiasioihin.