Datan säilyttämismääräys annetaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kolme kuukautta kerrallaan, mikäli rikoksen tutkinta sitä edellyttää. Säilyttämismääräyksen saanut on velvollinen pitämään saamansa määräyksen salassa. Kyseisen salassapitomääräyksen rikkominen katsotaan salassapitorikokseksi tai salassapitorikkomukseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.