Mikäli on syytä olettaa, että data, jolla voi olla merkitystä tutkittavana olevan rikoksen selvittämiselle, häviää tai sitä muutetaan, voi pidättämiseen oikeutettu virkamies määrätä sen, jonka hallussa tai määräysvallassa data on, poislukien rikoksesta epäilty, säilyttämään datan muuttumattomana. Määräyksestä tulee pyynnöstä antaa kirjallinen todistus. Edellä sanottu koskee myös tietojärjestelmän välityksellä siirrettyyn viestiin liittyvää tietoa viestin alkuperästä, määränpäästä, reitistä ja koosta sekä viestinnän ajankohdasta, kestosta, laadusta ja muista vastaavista seikoista, nk. liikennetieto. Esitutkintaviranomaisella ei ole edellä tarkoitetun säilyttämismääräyksen nojalla oikeutta saada tietoonsa viestin, liikennetiedon tai muun tallennetun tiedon sisältöä. Mikäli viestin välittämiseen on osallistunut useampi palveluntarjoaja, on esitutkintaviranomaisella oikeus saada tietoonsa palveluntarjoajien tunnistamiseksi tarvittavat liikennetiedot.

Nopeaa apua lakiasioihin.