Henkilöntarkastus saadaan tehdä sille, jota on syytä epäillä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta; taikka, jota on syytä epäillä lievästä pahoinpitelystä, näpistyksestä, lievästä kavalluksesta, lievästä luvattomasta käytöstä, lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, murtovälineen hallussapidosta, lievästä vahingonteosta tai lievästä petoksesta. Henkilöntarkastus saadaan tehdä takavarikoitavan taikka väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi, tai muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Se, jota ei ole syytä epäillä rikoksesta, saadaan tarkastaa vain, mikäli voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että henkilöntarkastuksessa saatetaan löytää takavarikoitava taikka väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus, taikka muutoin saada selvitystä rikoksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.