Poliisi saa ottaa rikoksesta epäillystä henkilöstä tunnistamista, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijäin rekisteröintiä varten tarpeelliset sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala- ja ääninäytteen, valokuvan sekä tuntomerkkitiedot eli nk. henkilötuntomerkit. Painavista rikostutkinnallisista syistä saa poliisi ottaa tunnistamista ja rikoksen selvittämistä varten henkilötuntomerkit myös muusta kuin rikoksesta epäillystä henkilöstä, mikäli asia koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Kyseisiä henkilötuntomerkkejä ei saa käyttää muun kuin tutkittavan rikoksen selvittämiseksi, eikä niitä myöskään saa säilyttää tai rekisteröidä muuta tarkoitusta varten.

Nopeaa apua lakiasioihin.