Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko mikäli sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus taikka mikäli hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa muuten ei ole enää syytä pitää voimassa.

Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko myös, ellei syytettä nosteta neljän kuukauden kuluessa hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa koskevan määräyksen antamisesta. Tuomioistuin saa tutkinnanjohtajan tai syyttäjän edellä tarkoitettuna määräaikana tekemästä pyynnöstä pidentää tätä aikaa, enintään neljällä kuukaudella kerrallaan. Mikäli tuomioistuin erottaa korvausta koskevan vaatimuksen erilliseksi asiaksi, on sen siitä päättäessään lausuttava, onko hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko pidettävä voimassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.