Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättää tuomioistuin. Ennen syytteen vireilletuloa voi vaatimuksen omaisuuden panemisesta hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon tehdä tutkinnanjohtaja tai syyttäjä. Syytteen tultua vireille voi vaatimuksen tehdä syyttäjä ja itselleen tulevan korvauksen maksamisen turvaamiseksi kyseisen rikoksen asianomistaja.

Nopeaa apua lakiasioihin.