Tuomitessaan sakon, korvauksen tai menettämisseuraamuksen, jonka maksamisen vakuudeksi on määrätty hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko, on tuomioistuimen samalla päätettävä, onko hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko pidettävä voimassa siihen saakka kunnes sakko, korvaus tai menetetyksi tuomittu rahamäärä on maksettu, tai kunnes sen perimiseksi on laillisessa järjestyksessä toimitettu ulosmittaus taikka kunnes asiasta toisin määrätään. Kun tuomioistuin päättää, että korvauksen maksamisen turvaamiseksi määrätty hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko on pidettävä voimassa, voi tuomioistuin asettaa päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisesta laskettavan määräajan, jonka kuluessa täytäntöönpanoa on haettava uhalla, että hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko muussa tapauksessa peräytyy. Tuomioistuin saa syytteen taikka korvausta tai menettämisseuraamusta koskevan vaatimuksen hylätessään määrätä, että hukkaamiskiellon tai vakuustakavarikon täytäntöönpano peruutetaan vasta hylkäämistä koskevan ratkaisun saatua lainvoiman.

Nopeaa apua lakiasioihin.