Mikäli joku on vieraan valtion tuomioistuimen päätöksellä tuomittu rikoksen johdosta menettämään rahamäärä, taikka mikäli voidaan aiheellisesti olettaa, että joku tuomitaan vieraan valtion viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa rikoksen johdosta menettämään rahamäärä, saadaan hänen omaisuuttaan panna kyseisen vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä Suomessa hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon. Vaatimuksen omaisuuden panemisesta hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon voi tehdä tutkinnanjohtaja tai syyttäjä.

Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättää sen paikkakunnan käräjäoikeus, missä vastaajalla on omaisuutta, joka voidaan panna hukkaamiskiellon alaiseksi tai vakuustakavarikkoon, taikka missä asian käsittely muutoin voi tarkoituksenmukaisesti tapahtua. Kun tuomioistuin päättää omaisuuden hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon laittamisesta, on sen samalla asetettava määräaika, jonka ajan hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko on voimassa. Tuomioistuin saa mainitun ulkomaisen viranomaisen ennen määräajan päättymistä tekemästä pyynnöstä pidentää tätä määräaikaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.