Ellei se, jonka luona esine takavarikoidaan tai otetaan haltuun, ole saapuvilla, on hänelle viipymättä ilmoitettava kyseisestä takavarikosta tai haltuunottamisesta. Posti- ja tavaralähetyksen taikka sähkösanoman vastaanottajalle ja lähettäjälle, mikäli hänen osoitteensa on tiedossa, on ilmoitettava takavarikosta niin pian kuin siitä ei voi aiheutua haittaa rikoksen selvittämiselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.