Rikoksen kautta menetetyn tai muutoin kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on lähtökohtaisesti turvauduttava viranomaisen apuun. Kuitenkin, vastaavat toimet tällaisen omaisuuden takaisin ottamiseksi ovat niin kutsuttuna itseapuna sallittuja, mikäli omaisuus on rikoksen kautta menetetty ja toimiin omaisuuden takaisin ottamiseksi ryhdytään välittömästi rikoksen tapahduttua taikka mikäli menetetty tai kadotettu omaisuus muissa tapauksissa otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä saatavilla ole riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua.

Edellä tarkoitetuissa tilanteissa jossa itseapua käytetään, saa käyttää sellaisia omaisuuden takaisin hankkimiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tapahtuneen oikeudenloukkauksen ilmeisyys sekä uhkaavan oikeudenmenetyksen suuruus ja todennäköisyys tilanteessa jossa itseapua ei käytettäisi omaisuuden takaisin saamiseksi. Liiallinen itseavun käyttäminen saattaa tulla rangaistavaksi omankädenoikeuden käyttönä.

Nopeaa apua lakiasioihin.