Poliisi voi määrätä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan tai muussa vastaavassa tehtävässä toimivan henkilön kokeeseen, joka tehdään tämän mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi. Kokeesta kieltäytynyt on velvollinen suostumaan laissa määritettyyn henkilönkatsastukseen. Tulli- ja rajavartiomiehellä sekä ilmailu-, merenkulku- tai rautatiehallituksen liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on tehtävässään sama toimivalta kuin poliisilla kyseisessä asiassa. Edellä tarkoitettu koe on tehtävä siten ja sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tutkittavalle henkilölle.

Nopeaa apua lakiasioihin.