Kotietsintää aloitettaessa on kirjallinen etsintämääräys esitettävä paikalla olevalle henkilölle, jonka luona kotietsintä pidetään, tai hänen poissa ollessaan jollekin hänen kotitalouteensa kuuluvalle paikalla olevalle henkilölle. Ellei kirjallista määräystä ole, on etsinnän tarkoitus esitettävä suullisesti. Kotietsintä on toimitettava siten, että siitä ei aiheudu enempää haittaa tai vahinkoa kuin on välttämätöntä. Huone tai säilytyspaikka saadaan, mikäli tämä on tarpeellista, avata voimakeinoja käyttäen. Toimituksen päätyttyä on tällä tavoin avattu paikka jälleen suljettava sopivalla tavalla. Kotietsintää ei saa toimittaa kello 21:n ja 6:n välisenä aikana ilma erityistä syytä tai perustetta. Toimitusmiehen on pidettävä kotietsinnästä pöytäkirjaa. Kotietsinnästä on pyynnöstä annettava todistus sille, jonka luona etsintä on toimitettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.