Kotietsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ilman määräystä saa kuitenkin poliisi toimittaa kotietsinnän, milloin kotietsinnän tarkoituksena on kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan taikka tuomioistuimeen tuotavan tai henkilönkatsastukseen toimitettavan tavoittaminen, taikka sellaisen esineen takavarikoiminen, jota on voitu seurata tai jäljittää kyseiseen paikkaan välittömästi rikoksen teosta alkaen. Poliisi voi ilman määräystä toimittaa kotietsinnän myös muulloin, mikäli asia ei siedä viivytystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.