Mikäli on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, tai mikäli selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen liittyvät seikat, saadaan rakennuksessa, huoneessa taikka suljetussa säilytyspaikassa tai suljetussa kulkuneuvossa, joka on sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta, toimittaa kotietsintä takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi, taikka muutoin sellaisen asian tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Paikassa, johon yleisöllä on pääsy tai jossa rikoksentekijöillä on tapana oleskella, taikka jossa sellaista omaisuutta, jota etsitään, on tapana ostaa tai ottaa pantiksi, saadaan kotietsintä edellä esitetyssä tarkoituksessa toimittaa riippumatta rikoksesta säädetystä rangaistuksesta. Paikassa, joka ei ole sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta, saadaan kotietsintä toimittaa vain silloin, kun rikos on tehty siellä tai rikoksesta epäilty on siellä otettu kiinni, taikka muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että kyseisellä etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus taikka muutoin saadaan selvitystä kyseisestä rikoksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.