Mikäli on syytä olettaa, että kirje, muu postilähetys, sähkösanoma tai tavaralähetys, joka voidaan takavarikoida, on tulossa posti- ja telelaitoksen toimipaikkaan, rautateiden liikennepaikkaan taikka linjaliikennettä moottoriajoneuvolla, laivaliikennettä, lentorahtiliikennettä tai tällaisessa liikenteessä kuljetettavan tavaran käsittelyä harjoittavan toimipaikkaan, saa pidättämiseen oikeutettu virkamies määrätä, että kyseinen lähetys on pidettävä tässä toimipaikassa, kunnes takavarikko on ehditty toimittaa. Edellä tarkoitettu määräys annetaan määrätyksi ajaksi, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi kuukaudeksi siitä lukien, kun toimipaikan esimies on saanut määräyksestä tiedon. Lähetystä ei saa ilman tutkinnanjohtajan tai syyttäjän lupaa luovuttaa muulle kuin heille tai heidän määräämälleen henkilölle. Toimipaikan esimiehen tulee ilmoittaa viipymättä määräyksen antajalle lähetyksen saapumisesta toimipaikkaan. Tämän on välittömästi päätettävä lähetyksen takavarikoimisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.