Kotietsintää toimitettaessa tulee mahdollisuuksien mukaan olla saapuvilla toimitusmiehen kutsuma todistaja. Toimitusmies saa, mikäli hän harkitsee tämän tarpeelliseksi, pitää kotietsinnässä apunaan asiantuntijaa tai muuta henkilöä. Henkilölle, jonka luona kotietsintä pidetään, tai hänen poissa ollessaan jollekin hänen kotitalouteensa kuuluvalle paikalla olevalle on annettava tilaisuus olla etsinnässä läsnä sekä kutsua siihen todistaja, ellei tämä viivytä toimitusta. Ellei kukaan mainituista eikä heidän kutsumansa todistaja ole ollut läsnä toimituksessa, on etsinnästä viipymättä ilmoitettava sille, jonka luona etsintä on toimitettu. Asianomistajan tai hänen asiamiehensä voidaan sallia olla läsnä toimituksessa antamassa tarpeellisia tietoja. Toimitusmiehen on kuitenkin tällöin valvottava, ettei asianomistaja tai asiamies saa etsinnässä ilmenevistä seikoista enempää selkoa kuin on välttämätöntä. Suomessa ei ole mahdollista toimittaa niin sanottua salaista kotietsintää, joka toteutettaisiin täysin asianomaisen henkilön saamatta asiaa tietoonsa.

Nopeaa apua lakiasioihin.