Rikoksesta todennäköisin syin epäilty henkilö saadaan määrätä pidättämisen tai vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon.

Edellytyksenä matkustuskiellon määräämiselle on, että epäillystä rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Lisäksi edellytetään, että

a) epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän joko lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, tai

b) vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa; tai

c) jatkaa rikollista toimintaa.

Matkustuskieltoon ei kuitenkaan saa määrätä sellaista epäiltyä, jonka epäillään tehneen rikoksen alle 15-vuotiaana.

Nopeaa apua lakiasioihin.