Matkustuskieltoa tai matkustuskieltoon liittyvää määräystä saadaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai tärkeästä syystä muuttaa.

Matkustuskielto on kumottava heti, kun edellytyksiä kiellon voimassa pitämiseen ei enää ole. Matkustuskielto on kumottava, ellei syytettä nosteta 60 päivän kuluessa kiellon määräämisestä. Tuomioistuin saa asianomaisen pidättämiseen oikeutetun virkamiehen edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä pyynnöstä pidentää kyseistä 60 päivän määräaikaa.

Matkustuskieltoon määrätyllä on jo ennen syytteen nostamista oikeus saattaa kysymys pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräämän matkustuskiellon voimassa pitämisestä tuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuimen tulee kumota kielto tai matkustuskieltoon liittyvä määräys kokonaan tai osittain, mikäli tuomioistuin varattuaan asianomaiselle pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle tilaisuuden tulla kuulluksi katsoo, ettei matkustuskiellon pitämiseen sellaisenaan voimassa ole edellytyksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.