Ennen syytteen nostamista määrätty matkustuskielto on voimassa pääkäsittelyyn asti, ellei sitä ole määrätty päättymään aikaisemmin tai ellei sitä aikaisemmin erikseen kumota. Kun tuomioistuin peruuttaa tai lykkää pääkäsittelyn asiassa, jossa vastaaja on matkustuskiellossa, on sen samalla määrättävä siitä, onko matkustuskielto pidettävä voimassa.

Ratkaistessaan syyteasian saa tuomioistuin määrätä vastaajan matkustuskieltoon tai määrätä hänelle määrätyn matkustuskiellon pidettäväksi edelleen voimassa ainoastaan, mikäli hänet tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vapaana oleva vastaaja saadaan määrätä matkustuskieltoon ainoastaan syyttäjän vaatimuksesta. Tuomioistuin saa omasta aloitteestaan määrätä vangitun tai vangittavaksi vaaditun vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon. Matkustuskielto on tällöin voimassa niin kauan, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai ylempi tuomioistuin toisin määrää.

Nopeaa apua lakiasioihin.