Päätöksestä, jolla matkustuskielto on määrätty, on käytävä ilmi se rikos, jonka vuoksi kielto on määrätty. Lisäksi päätöksestä on käytävä ilmi kiellon peruste, kiellon sisältö, seuraamukset kiellon rikkomisesta sekä matkustuskiellon voimassaoloaika. Päätöksestä on annettava jäljennös kieltoon määrätylle. Mikäli matkustuskieltoon määrätty ei ole ollut läsnä päätöstä annettaessa, voidaan jäljennös toimittaa hänelle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella.

Nopeaa apua lakiasioihin.