Pidätetty on päästettävä vapaaksi heti, kun edellytyksiä pidättämiseen ei enää ole. Mikäli pidätettyä ei vaadita vangittavaksi, on hänet päästettävä vapaaksi viimeistään vangitsemisvaatimuksen tekemistä varten säädetyn ajan kuluttua. Tämä aika on kestoltaan enintään noin kolme päivää, laskettuna siten, että vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä lukien, ennen kello kahtatoista. Pidätetyn päästämisestä vapaaksi päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies, paitsi milloin käsitellään vangitsemisvaatimusta, asiasta päättää kuitenkin tuomioistuin.

Nopeaa apua lakiasioihin.