Poliisi saa ottaa kiinni rikoksesta epäillyn, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Mikäli pidättämiseen on olemassa edellytykset, saa poliisi ottaa rikoksesta epäillyn kiinni ilman pidättämismääräystäkin, mikäli pidättämisen toimeenpano voi muuten toimittaessa vaarantua. Poliisimiehen on ilmoitettava kiinniottamisesta viipymättä pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle, jonka tulee 24 tunnin kuluessa kiinniottamisesta päättää, onko kiinni otettu päästettävä vapaaksi vai pidätettävä. Kiinni otetulle on ilmoitettava kiinniottamisen syy heti.

Kiinnioton jatkuminen yli 12 tuntia edellyttää, että pidätyksen edellytykset ovat olemassa. (katso artikkeli ”Pakkokeinot: pidättämisen edellytykset”)

Nopeaa apua lakiasioihin.