Epäillylle tarkoitetut tai häneltä lähtöisin olevat kirjeet ja muut postilähetykset sekä sähkösanomat, jotka ovat posti- ja telelaitoksen hallussa, saa takavarikoida ainoastaan silloin, mikäli rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja mikäli lain mukaan voitaisiin takavarikoida vastaanottajan itsensä hallusta.

Mikäli takavarikoidun postilähetyksen tai sähkösanoman sisältö voidaan rikoksen selvittämistä haittaamatta ilmoittaa vastaanottajalle kokonaan tai osittain, on jäljennös tai ote siitä lähetettävä tälle viipymättä.

Nopeaa apua lakiasioihin.