Mikäli matkustuskieltoon määrätty rikkoo kieltoa tai muuta matkustuskieltoon liittyvää määräystä, taikka pakenee, ryhtyy valmistelemaan pakoa tai jatkaa rikollista toimintaa, saadaan hänet pidättää ja vangita. Mikäli hänelle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus on jo tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, se saadaan panna heti täytäntöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.