Laissa tarkoitettuja pakkokeinoja saadaan käyttää vain, mikäli pakkokeinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Syyttömästi pidätetylle tai vangitulle tulee maksaa vahingonkorvausta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.