Tuomioistuimen on sen vaatimuksesta, jota asia koskee, päätettävä, onko takavarikko pidettävä voimassa. Vaatimus, joka on tehty tuomioistuimelle ennen kuin se on ryhtynyt käsittelemään syytettä, on otettava käsiteltäväksi viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta tuomioistuimelle. Tuomioistuimen on varattava niille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi, mutta kenenkään poissaolo käsittelystä ei estä asian ratkaisemista.

Nopeaa apua lakiasioihin.