Mikäli takavarikoitu esine on takavarikon kumoamisen jälkeen palautettava omistajalleen tai sille, jolla on oikeus esineeseen, eikä tämä nouda esinettä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun poliisi on ilmoittanut, että esine on noudettavissa, siirtyy esineen omistusoikeus valtiolle, taikka mikäli esine on löytötavara, siirtyy omistusoikeus esineen löytäjälle. Mikäli useammat ovat vaatineet esinettä itselleen, on esine takavarikon kumoamisesta huolimatta pidettävä edelleen poliisin hallussa, kunnes riita esineen saajasta on ratkaistu.

Mikäli palautettavan esineen omistajaa tai muuta, jolla on oikeus esineeseen, ei ole tiedossa, on poliisin julkisella kuulutuksella kehotettava häntä ilmoittautumaan. Mikäli kukaan ei vaadi esinettä itselleen kuuden kuukauden kuluessa tästä kuuluttamisesta, siirtyy esine valtiolle, taikka mikäli esine on löytötavara, esineen löytäjälle.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.