Takavarikon toimittajan on otettava takavarikoitu esine haltuunsa tai laitettava se sinetöityyn säilöön. Esine voidaan kuitenkin jättää haltijalleen, ellei sen voida katsoa vaarantavan kyseisen takavarikon tarkoitusta. Haltijaa on tällöin kiellettävä myymästä esinettä tai muuten luovuttamasta taikka hukkaamasta sitä. Milloin katsotaan tarpeelliseksi, on kyseinen esine lisäksi merkittävä sinetillä tai merkittävä muulla tavoin siten, että se selvästi pystytään ymmärtämään takavarikoiduksi. Haltijaa saadaan tarvittaessa kieltää käyttämästä esinettä.

Nopeaa apua lakiasioihin.