Kun poliisi ottaa rikoksesta epäillyn kiinni taikka toimittaa kotietsinnän tai henkilöön kohdistuvan etsinnän, poliisi myös ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräystä ottaa haltuunsa takavarikoimista varten esineen, joka silloin löydetään. Poliisi saa muulloinkin, milloin asia ei siedä viivytystä, ottaa haltuunsa takavarikoitavan esineen, poislukien posti- ja telelaitoksen hallussa oleva lähetys. Edellä tarkoitetusta esineen haltuunottamisesta on viipymättä ilmoitettava pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle, jonka on heti päätettävä, onko esine takavarikoitava.

Nopeaa apua lakiasioihin.