Esinettä on hoidettava niin, ettei sitä käytetä väärin. Poliisipiirin päällikkö voi kuitenkin edellisen estämättä määrätä takavarikoidun esineen heti myytäväksi, mikäli se on helposti pilaantuva, pian häviävä, arvoltaan nopeasti aleneva tai erittäin kallishoitoinen. Todisteena käytettäväksi takavarikoidulle esineelle saadaan tehdä kokeita, mikäli se on tarpeen rikoksen selvittämiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.